PriorNilsson Smart Global

PriorNilsson Smart Global lanseras 1 mars 2017

 Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna över hela världen. Fonden använder en modellbaserad förvaltning vilket möjliggör en låg förvaltningsavgift. Den kvantitativa modellen syftar till att identifiera och välja ut de bolag globalt med längst historik av stigande utdelning per aktie. Fonden investerar normalt i 80-120 stora och medelstora bolag som har en historik på minst 15 år av stigande utdelning per aktie. Fondens målsättning är att över tid ge en avkastning som överstiger globalindex.

Målgrupp: Fonden passar en långsiktig sparare som vill ha en fond som placerar i aktier i hela världen med inriktning på medelstora och stora bolag med en lång historik av stabila utdelningar. Man ska kunna acceptera stora kurssvängningar. Minsta investering är 100 kr.

Investeringsfilosofin:  Smart Global är baserad på att investera i stabila, pålitliga bolag som över en lång tidshorisont har visat en förmåga att höja sin utdelning per aktie. Företag som kan visa höjd utdelning under en lång tidshorisont, så som 15 år, har visat sig kunna klara både upp och nedgångar i konjunkturen vilket indikerar en starkt underliggande stabilitet i bolagens affär.  Utdelningar är centrala för totalavkastningen på börsen.  Att fokusera på bolag som har en historisk förmåga att höja sin utdelning är en investeringsfilosofi med stark teoretisk förankring

Börja spara i PriorNilssons fonder

För ytterligare information, läs fondens faktablad och informationsbroschyren med fondbestämmelser. Vill du börja spara i Smart Global direkt hos oss kan du fylla i en Köpblankett tillsammans med blanketten om Kundkännedom.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.