Fondskola

Läs gärna ordlistan här bredvid också.

Vad är en fond?
En fond är en samling värdepapper, främst aktier eller räntor, som du indirekt blir ägare i om du börjar spara i fonden. Din del av ägandet motsvaras av hur många andelar du har i fonden. I fondens fondbestämmelser står beskrivet i vilka typer av värdepapper och på vilka marknader fonden får placera på. Stiger värdet på de underliggande aktierna fonden har investerat i stiger också värdet på dina fondandelar. Varje fond har en ansvarig förvaltare som väljer ut vilka värdepapper fonden ska placera i. Generellt gäller att ju högre risk du är villig att ta, desto större chans till hög avkastning.

Vad finns det för olika fondtyper?

Aktiefonder – placerar i aktier eller aktierelaterade värdepapper. För att sprida risken måste fonden ha investerat i aktier i minst 16 olika bolag som exempelvis Hennes & Mauritz, SEB, Volvo, Facebook, Skanska och Coca Cola. Vanligtvis ligger antalet aktieinnehav runt 30 stycken. Det finns många olika slags aktiefonder, som exempelvis Sverigefonder, globalfonder, tillväxtmarknadsfonder, läkemedelsfonder och teknologifonder.

Räntefonder - placerar i räntebärande värdepapper. Man skiljer på långa och korta räntefonder. Långa räntefonder, obligationsfonder, investerar i värdepapper som har en löptid på över ett år, exempelvis obligationer av olika slag. Korta räntefonder kallas likviditets- eller penningmarknadsfonder och investerar i räntepapper som har en löptid på några månader upp till ett år, exempelvis statsskuldväxlar. Avkastningen på en räntefond beror på ränteutvecklingen i samhället, den har alltså ingenting att göra med hur börsen går. När räntan går upp sjunker värdet på en räntefond och tvärtom. I dagsläget är räntan väldigt låg och den kommer inte att kunna sjunka mycket lägre.

Blandfonder - en blandfond placerar både i aktier och räntebärande värdepapper. I en blandfond kan förvaltaren vikta om andelen aktier och räntor beroende på hur omvärlden ser ut, exempelvis kan fonden ha en högre andel räntor när börserna är lite skakigare och tvärtom.

Hedgefonder – ordet hedge kommer från engelskan och betyder skydd. Tanken är att hedgefonder ska tjäna pengar oavsett hur börsen går. En hedgefond har friare placeringsregler än vad traditionella fonder har och kan ha väldigt få innehav, samt belåna och använda olika slags derivat. Det finns många olika hedgefonder med varierande risk och placeringsstrategi. En hedgefond ska ha fler plusmånader än minusmånader.

Indexfonder – kallas också passivt förvaltad och investerar precis som det index som fonden följer. En indexfond försöker inte slå index utan bara följa det. En indexfond kommer att avkasta precis som index, minus den avgiften som fonden tar ut. I en aktivt förvaltad fond kan förvaltaren minska risken vid nedgång vilket inte är möjligt i en indexfond.

Fond-i-fond – en fond som placerar i andra fonder istället för att investera direkt i aktier eller räntebärande värdepapper.

Hur många fondandelar finns det i en fond? En fond kan i princip bli hur stor som helst. En fond fungerar inte som ett aktiebolag som ger ut ett visst antal aktier som omsätts på marknaden. Man kan köpa fondandelar i en fond till dess att ägarna (i sällsynta fall) tycker att fonden har blivit för stor och stänger den för insättningar. Generellt sett kan man säga att det är lättare att manövrera en fond med mindre kapital än en fond med mycket kapital.

Hur gör jag för att börja spara i en fond? Att börja spara i fonder är ganska enkelt om du håller tungan rätt i mun. Om du är ny kund och börjar spara direkt hos ett fondbolag måste du fylla i och skicka in en blankett om kundkännedom (enligt penningtvättslagen) och köpblanketter för de fonder du har valt. Du kan börja med att sätta in några hundralappar eller en stor summa. Du kan göra engångsinsättningar eller månadsspara. Vill du börja spara direkt hos oss går du in på vår sida http://pnfonder.se/se/bli-kund/koep-fondandelar där det står beskrivet hur du går tillväga för att bli kund. Är du redan kund hos en nätmäklare eller bank och hellre vill spara via dem, går du in och väljer fonder i deras fondurval. Här är en lista på våra distributörer http://pnfonder.se/se/bli-kund/vara-distributoerer . Skulle din bank eller nätmäklare inte finnas med i vår lista får du gärna höra av dig till dem och be dem ta in våra fonder.

Vilken risk är du villig att ta? Att investera i fonder innebär alltid en risk. När man pratar om risk i investeringssammanhang avses att avkastningen alltid är osäker. En större osäkerhet om placeringens avkastning innebär en högre risk. En högre risk innebär dock chans till en högre avkastning, så man kan bara utgå från sig själv. Avkastningen är den betalning man får för att haft sina pengar investerade i något med hög risk. Om investeringen är helt riskfri är ersättningen låg. Vissa personer som är riskbenägna och långsiktiga kanske vågar lägga allt sitt sparkapital i aktiefonder och de som är mindre riskbenägna kanske inte kan sova på natten om de inte vet att pengarna är säkert placerade. Generellt gäller att pengar som du behöver på kort sikt ska du ha i ett mindre riskfyllt sparande eftersom man aldrig helt kan förutspå vad som kommer att hända i omvärlden och på marknaderna framöver. En aktiefond måste alltid ha minst 16 olika aktier för att sprida risken och genom att spara i flera olika fonder med olika inriktning minskar man den totala risken. 

Avgifter och avkastning Avgiften är alltid dragen när avkastningen visas. Fondavgiften dras med 1/365-del om dagen. Över tiden spelar avgiften roll för hur hög avkastningen blir då en hög avgift äter upp avkastningen. Det finns dyrare fonder som avkastar mer än billiga. Exemplet nedan visar prov på att både avkastning och avgift spelar roll.

Fond 1

Fond 2

Förvaltningsavgift

1%

2%

Avkastning

9%

9%

I exemplet ovan har förvaltaren för Fond 2 lyckats avkasta 11 procent (2+9) innan avgiften är bortdragen och förvaltaren för Fond 1 har lyckats avkasta 10 procent (1+9). 1 procents högre avgift kräver att förvaltaren har lyckats få en avkastning som är 1 procent högre för att kompensera för avdraget för den högre avgiften. Förvaltare nummer 2 har alltså lyckats bättre i sin förvaltning men förvaltare 1:s lägre avgift gör att spararen får en lika hög avkastning.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.