Våra fonder

Äkta aktiv förvaltning
Vi tror på äkta aktiv förvaltning. Vi bygger förvaltningen på ren fundamental analys, dvs vi håller oss till grundläggande faktorer för att värdera ett företag och dess aktie. Vi tror att vi genom vår aktiva förvaltning kan skapa en bättre avkastning än marknaden över tiden. Våra förvaltare Torgny och PO har inga hemliga modeller utan idéerna är till stor del grundade på en mångårig erfarenhet. Sitter man mittemot varandra och pratar aktier hela dagarna föds många av investeringsidéerna i de dagliga samtalen.

Äkta aktiv förvaltning innebär att vi helt och hållet kan välja de aktier vi själva tror på utan att ta ställning till något index. Detta innebär också att vi stundtals kan välja bort bolag helt ur fonderna oavsett hur tungt det väger i index. När Torgny och PO tror att en aktie kommer att gå ner väntar de inte på den stora nedgången utan säljer av omgående. När det känns som att en aktie kommer att gå bra kan de köpa 10 procent direkt och inte ligga och köpa lite varje dag. Det skiljer sig nog mot hur många andra jobbar.

Motsatsen till aktiv förvaltning kan sägas vara indexförvaltning. Indexförvaltning handlar om att följa ett särskilt index och inte ta aktiv ställning i valet av aktier. Man kan också benämna det passiv förvaltning. Vid indexförvaltning har fonden samma andel aktier som det index som fonden har valt att följa.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.