Pressbilder

Hör av er till Marcus Ehrenpreis på 08-441 77 23 eller marcus.ehrenpreis@pnfonder.se om ni behöver bilder för webb, print eller ytterligare bilder.

Nedan: PO Nilsson

Nedan: Torgny Prior

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.