Godkända motparter

Förteckning över godkända motparter Svenska aktier Utländska aktier Ränte- bärande Derivat ETF:er Bank-konto
ABG Sundal Collier x x
Avanza x x x x
Carnegie x
Danske Bank x x
DnB Nor Norge x
DnB Nor Sverige x
Enskilda x x
Erik Penser x
EVLI x x
Exane x
FIM x
Handelsbanken x x x x
KBW London x
Mainfirst Bank AG x
NATIXIS x
Neonet x x
Nordea x x
Nordnet x x x
Pareto/Öhman x x
Sparbanken Karlshamn x x
Swedbank (depåbank) x x x x x x
United Bankers Finland x x

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.