Delägare

Torgny Prior, född 1957. Efter ekonomexamen vid Lunds Universitet följde två års arbete som revisor. Torgny anställdes 1981 hos Sven Hagströmer Fondkommission AB som ekonomichef och därefter som analysansvarig. 1987 började han som analytiker och förvaltare på Skandia, för att två år senare börja som portföljförvaltare på Riksbankens Jubileumsfond där han var verksam i 13 år. Han utnämndes till finansdirektör 1998. Torgny är grundare och delägare i Prior&Nilsson och Partners AB, styrelseledamot i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB samt ansvarig förvaltare av Idea och Sverige Aktiv.

PO Nilsson, född 1963. Efter examen på Handelshögskolan i Stockholm arbetade PO två år som revisor innan han 1987 anställdes som institutionsmäklare på Alfred Berg Fondkommission AB. Sommaren 1998 utnämndes PO till aktiechef (Head of Equities) och samma år blev han vald till "Årets bästa mäklare" i tidningen Affärsvärlden. PO var verksam hos Alfred Berg fram till våren 2002 och är grundare och delägare i Prior&Nilsson och Partners AB, styrelseledamot i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB samt ansvarig förvaltare av Yield och Realinvest.

Lars-Ove Wijk, född 1963. Efter examen på Internationella ekonomlinjen vid Linköpings Universitet hade Lars-Ove 1988-1994 olika ekonomibefattningar inom Siemensgruppen. Därefter följde fyra år som redovisningschef på Pacesetter AB, ett dotterbolag till St Jude Medical Inc. 1999 blev Lars-Ove administrativ chef på Öhlins Racing AB med ansvar för ekonomi, personal och IT. Lars-Ove är sedan 2002 verkställande direktör och styrelseledamot i Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, samt delägare i Prior&Nilsson och Partners AB.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.