Bästa möjliga resultat

PriorNilsson Fonder ska alltid handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. När man som vi driver värdepappersrörelse och fondverksamhet ska man fastställa interna regler om hur man ska uppnå bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner samt vid placering, sammanläggning och fördelning av order.

Läs riktlinjerna för bästa möjliga resultat här

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.