• Vi är årets fondbolag

  2017-02-03

  PriorNilsson har blivit utnämnda till årets fondbolag 2016!! Det är fondhandelsplatsen Fondmarknaden.se som årligen utser 11 vinnare i olika fondkategorier, samt det bolag som under 2016 visat på goda resultat. PriorNilsson tog hem priser i tre kategoreier: Årets fondbolag PriorNilsson Årets Hedgefond PriorNilsson Yield Årets Svergiefond PriorNilsson Realinvest

  Bästa fondbolag – PriorNilsson

  ”Med sina goda resultat och tydliga tro på ”äkta” aktiv förvaltning har detta fondbolag på ett utmärkande sätt gjort sig förtjänt av en plats i toppskiktet bland de allra bästa svenska fondförvaltarna. Fondbolagets samtliga fonder placerar sig i topp 3-siktet i kategorierna Sverigefonder och Hedgefonder där de dessutom tar hem utmärkelsen bästa fond i båda kategorierna. Med hänsyn till en övergripande helhetsbedömning av fondbolaget samt enskilda bedömningar av fonderna ser vi att PriorNilsson har den bästa paletten av starka fonder under 2016.”  Bästa fond i kategorin Hedgefonder – PriorNilsson Yield

  ”Fonden har under 2016 levererat en god riskjusterad avkastning och utmärker sig bland jämförbara hedgefonder inom lågrisksegmentet. I vår bedömning av denna fondkategori har vi ställt krav på att fonderna skall vara dagligt handlade och tillgängliga beloppsmässigt för gemene sparare. Fonden lever upp till detta och visar dessutom på en bra motståndskraft vid nedgångar på aktiemarknaden och en förmåga att utnyttja kursfluktuationer på ett bra sätt. Mot bakgrund av detta har vi utsett PriorNilsson Yield till årets bästa Hedgefond 2016.”

  Bästa fond i kategorin Sverigefonder – PriorNilsson Realinvest A

  ”Fonden har under 2016 levererat en signifikant överavkastning i jämförelse med kategorisnittet och är ett tydligt exempel på en aktiv förvaltning när den är som bäst. Man har lyckats väl i sin förvaltning som bygger på en fundamental analys samt det fokus man anammat på bolag med inriktning inom särskilda branscher. Detta utan att ge avkall på en god diversifiering. Vid bedömningen har en stor vikt lagts vid den riskjusterade avkastningen där vi konstaterat ett visst övertag i jämförelse med andra konkurrerande fonder inom kategorin. Inom denna mycket konkurrensutsatta fondkategori har vi utsett PriorNilsson Realinvest A till årets bästa Sverigefond 2016.”

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.