• Den ständiga frågan: Tillväxtaktier eller värdeaktier?

    2016-11-18

    I dagens EFN Börslunch pratar vår förvaltare PO Nilsson och Stephanie Gabrielsson från Skandia bl.a om sektorrotation, tillväxt, Lundberg, Trump och den ständiga frågan: tillväxtaktier eller värdeaktier?

    Se hela avsnittet här

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.