Våra distributörer

Du kan köpa PriorNilssons Fonder hos flera banker och fondkommissionärer på den svenska marknaden. Nedan ser du vilka som säljer våra fonder i dagsläget. Finns inte din bank eller fondkommissionär med i listan så kontakta dem och berätta att du gärna vill spara i våra fonder hos dem. Vill du spara direkt hos oss kan du läsa hur du gör under Köp fondandelar direkt hos PriorNilsson


 Välj "Alla marknadens fonder" i Urval och sök på PriorNilsson under "Förvaltare" så kommer våra fonder upp.


Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.