Sälj fondandelar

Sälja andelar hos PriorNilsson
Som fondandelsägare säljer du alltid dina fondandelar till okänd kurs då värderingen av fonden sker efter bryttiden. Nedan ser du vilka bryttider som gäller för de olika fonderna.

Vill du sälja dina andelar fyller du en säljblankett som finns nedan och skickar till oss via post på PriorNilsson Fond & Kapitalförvaltning, Box 7136, 103 87 Stockholm, fax 08 - 441 77 01 eller inscannad via mail till info@pnfonder.se. Vi skickar en avräkningsnota till dig dagen efter försäljningen och pengarna bör finnas på ditt bankkonto efter en till tre bankdagar, beroende på vilken bank du har.

För Yield, Idea, Sverige Aktiv och Smart Global: Begäran om försäljning måste vara oss tillhanda senast kl 14.00 bankdagen före försäljning. I annat fall sker försäljningen nästkommande bankdag. De bankdagar som Stockholmsbörsen stänger kl 13.00 är motsvarande tidsgräns kl 10.00. Får vi din begäran om försäljning av fondandelar på en dag som inte är bankdag eller att fonden av någon annan anledning är stängd för handel senareläggs handeln normalt till påföljande bankdag. Detta gäller också om din order inkommit efter aktuell bryttid.

För Realinvest: Begäran om försäljning som inkommit skriftligen till oss senast kl 14.00 (bryttiden) genomförs samma dag. Får vi din begäran om försäljning av fondandelar på en dag som inte är bankdag eller att fonden av någon annan anledning är stängd för handel senareläggs handeln normalt till påföljande bankdag. Detta gäller också om din order inkommit efter aktuell bryttid.

Säljblankett:

Blankett sälj samtliga fonder

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.