Månadssparande

Att månadsspara i fonder innebär att det varje månad dras en förutbestämd summa via autogiro från exempelvis ditt lönekonto och sätts in på ditt fondkonto. Det är enkelt att komma igång och det sköter sig själv efter att du har startat det. Det är ett bra sätt att bygga upp ett sparkapital, några hundralappar varje månad under flera år kan bli mycket pengar till slut. Dels kan man spara för att ha en buffert för oförutsedda utgifter, dels för något specifikt, exempelvis köp av en bostad eller en resa. Genom att köpa fondandelarna en gång i månaden blir det ibland lite billigare och ibland lite dyrare, allt beroende på omvärlden och börsens svängningar.

Det du bör fundera på innan du börjar månadsspara är placeringshorisonten, dvs hur lång tid det är tills du behöver pengarna, och vilken risk du är villig att ta. Med risk menas risken att värdet på sparandet stiger och sjunker i värde. Beroende på vad svaret blir på de frågorna kan du välja en av våra fonder eller en mix av flera av våra, och andras, fonder.

PriorNilsson Yield är en hedgefond som är ett bra alternativ till banksparande eller räntefonder. Yield har låg risk, väsentligt lägre risk än aktiefonder.
PriorNilsson Idea är en hedgefond med en koncentrerad portfölj med få och stora innehav och större frihet i sina placeringar än vad som är möjligt i en traditionell aktiefond.
PriorNilsson Sverige Aktiv är en svensk aktiefond som investerar i svenska bolag. Målet med fonden är att leverera högsta möjliga riskjusterade avkastning till andelsägarna.
PriorNilsson Realinvest är en aktiefond som investerar i nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar, exempelvis i bolag i fastighetsbranschen och skogs-, råvaru- och kraftindustrin.

Alternativ till Autogiro
Vi har tyvärr inget system för autogiro, men för att förenkla ett regelbundet sparande i våra fonder har vi tagit fram blanketten ”Anmälan om regelbundet köp av andelar” så att du slipper fylla i en Köpblankett vid varje nytt köp, dvs som ett alternativ till autogiro. Vid första överföringen måste vi få in både blanketten ”Köp av fondandelar” för aktuell fond/fonder samt "Anmälan om regelbundet köp av andelar". Därefter räcker överföring av likviden med kundnumret som referens. Observera att du som andelsägare själv måste ordna överföring av likviden (oftast kan din bank hjälpa dig med en stående överföring).
Du kan även månadsspara i våra fonder via någon av våra distributörer.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.