Köp fondandelar

Köp fondandelar direkt hos oss
Vill du börja spara i någon av fonder och bli kund direkt hos oss ber vi dig gå tillväga som det beskrivs nedan. Fonderna är öppna för handel varje bankdag.

Tänk på att alltid läsa igenom informationsbroschyren och fondfaktabladet med information om fondens risk och placeringsinriktning för den fond som du vill börja spara i innan du tar ett investeringsbeslut. Du hittar alla blanketter längst ner på sidan. Undrar du över något eller behöver hjälp får du gärna ringa till oss på 08-441 77 00 eller maila på info@pnfonder.se, vi svarar gladeligen på alla frågor.

För att vi ska kunna registrera dig som kund behöver du:
1. Fylla i en köpblankett samt blanketten för kundkännedom, se blanketter nedan. För att din anmälan ska anses komplett måste vi ha fått in fullständigt ifyllda och undertecknade blanketter samt obligatoriska bilagor (som inkluderar en vidimerad kopia på legitimation). Är de ofullständigt ifyllda får vi tyvärr inte placera dina pengar enligt penningtvättslagen. Hör av dig till oss om du inte har någon möjlighet att skriva ut och vill ha blanketterna hemskickade eller om du är osäker på hur du fyller i dem.
2. Underteckna och posta anmälningsblankett och blankett för kundkännedom inklusive obligatoriska bilagor till PriorNilsson Fond & Kapitalförvaltning, Box 7136, 103 87 Stockholm. Blanketter som faxas eller skickas per e-post måste även skickas till PriorNilsson i orginal.
3. Vi registrerar dig som kund när vi erhållit fullständigt ifylld Kundkännedomsblankett inklusive bilagor. Vi skickar en bekräftelse till dig på ditt nya kundkonto. När du mottagit bekräftelsen på att ditt kundkonto är öppnat kan du sätta in köplikviden på fondernas respektive bankkonto. Insättningar görs på fondernas bankgiro eller kontonummer, se nedan. Glöm inte att skriva personnummer/ organisationsnummer och namn på den person som andelarna ska registreras på. 
4. När köpet har genomförts skickar vi en avräkningsnota till dig.

Engångsinsättningar:

Fond BankgiroKontonummer SwedbankISIN
PriorNilsson Yield5807-88668901-1, 913 561 521-0SE0001008434
PriorNilsson Idea A605-91908901-1, 913 561 560-8SE0001599432
PriorNilsson Sverige Aktiv A885-78988901-1, 923 702 757-9SE0004636447
PriorNilsson Realinvest A180-22898901-1, 934 467 735-7SE0005189537
PriorNilsson Smart Global 5184-9560 8901-1, 964 708 193-5 SE0009580814


Man köper alltid fondandelar till okänd kurs då värderingen av fonden sker efter bryttiden. Nedan ser du vilka bryttider som gäller för de olika fonderna.

För hedgefonderna Yield och Idea: En kunds begäran om köp måste vara Fondbolaget skriftligen tillhanda senast kl 14.00 bankdagen före kundens köp. Köplikviden måste vara insatt på respektive fonds bankgiro eller konto hos förvaringsinstitutet (Swedbank) senast kl 14.00 bankdagen före den bankdag då köpet ska ske. I annat fall sker köpet nästkommande bankdag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl 13.00 är motsvarande tidsgräns kl 10.00. Får vi din begäran om köp av fondandelar på en dag som inte är bankdag eller att fonden av någon annan anledning är stängd för handel senareläggs handeln normalt till påföljande bankdag. Minsta belopp vid köp är 500 kronor.

För aktiefonderna Sverige Aktiv, Realinvest och Smart Global: En kunds begäran om köp som inkommit skriftligen till Fondbolaget senast kl 14.00 genomförs samma bankdag. Köplikviden måste vara insatt av kund på fondens bankgiro eller konto hos förvaringsinstitutet (Swedbank) senast kl 14.00 den bankdag då köpet ska ske. Får vi din begäran om köp av fondandelar på en dag som inte är bankdag eller att fonden av någon anledning är stängd för handel senareläggs handeln normalt till påföljande bankdag. För Sverige Aktiv och Smart Global gäller att de bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl 13.00 är motsvarande tidsgräns kl 10.00. Får vi din begäran om köp av fondandelar på en dag som inte är bankdag eller att fonden av någon annan anledning är stängd för handel senareläggs handeln normalt till påföljande bankdag. Minsta belopp vid köp är 100 kronor.

Placeringsinriktning Sverige Aktiv, Realinvest och Smart Global:
Sverige Aktiv passar den fondsparare som tror på svenska aktier och har en långsiktig placeringshorisont. Målsättningen för Sverige Aktiv är att leverera den bästa riskjusterade avkastningen till våra kunder och vi gör det genom att bedriva äkta aktiv förvaltning oberoende av index. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma.
Realinvest passar dig som tror på nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar och har en långsiktig placeringshorisont. Målsättningen för Realinvest är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt på de berörda aktiemarknaderna som överträffar den genomsnittliga utvecklingen för den typ av bolag som fonden investerat i. Detta görs genom att bedriva en aktiv förvaltning oberoende av index. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. 
Smart Global passar dig som har en långsiktig placeringshorisont och önskar investera i stabila, pålitliga bolag som över en lång tidshorisont har visat en förmåga att höja sin utdelning per aktie. Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.
Dokument:

Informationsbroschyr med fondbestämmelser

Fondfaktablad Yield
Fondfaktablad Idea A
Fondfaktablad Idea B
Fondfaktablad Sverige Aktiv A
Fondfaktablad Sverige Aktiv B
Fondfaktablad Realinvest A
Fondfaktablad Realinvest B
Fondfaktablad Smart Global

Blankett Kundkännedom fysisk person
Blankett Kundkännedom juridisk person

Blankett köp samtliga fonder

Välkommen som kund hos PriorNilsson!

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.