--> Bolag vi valt att utesluta

Ansvarsfulla och hållbara investeringar - bolag som vi har valt att utesluta ur portföljerna

Vi går varje månad igenom våra innehav i portföljerna för att se om de lever upp till de internationella normer som vi följer. Om vissa bolag i våra portföljer trots långvariga påtryckningar från olika instanser inte har gjort några förbättringar tar vi ett beslut om att avyttra bolaget ur våra portföljer. Genomgången av våra innehav i fonderna i december 2017 föranledde inga åtgärder.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.