Blanketter och informationsmaterial

Informationsbroschyr med fondbestämmelser

Fondfaktablad (KIID):
Fondfaktablad Yield
Fondfaktablad Idea
Fondfaktablad Sverige Aktiv A
Fondfaktablad Sverige Aktiv B
Fondfaktablad Realinvest A
Fondfaktablad Realinvest B
Fondfaktablad Smart Global

Produktblad:
Produktblad Yield
Produktblad Idea
Produktblad Sverige Aktiv
Produktblad Realinvest

Köpblankett:
Blankett köp samtliga fonder

Stående överföring/Månadssparande:
Anmälan om regelbundet köp av andelar

Hållbarhetsprofilen:
Hållbarhetsprofilen Realinvest
Hållbarhetsprofilen Sverige Aktiv

Hållbarhetsprofilen Smart Global
Hållbarhetsprofilen Idea
Hållbarhetsprofilen Yield

Säljblankett:
Blankett sälj samtliga fonder

Blanketter kundkännedom:
Kundkännedom fysisk person
Kundkännedom juridisk person

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.