Namn Kurs 1 dag i år 3 år

Film om vår fond Smart Global

Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna över hela världen. Fonden använder en modellbaserad förvaltning vilket möjliggör en låg förvaltningsavgift. Den kvantitativa modellen syftar till att identifiera och välja ut de bolag globalt med längst historik av stigande utdelning per aktie. Fonden investerar normalt i 80-120 stora och medelstora bolag som har en historik på minst 15 år av stigande utdelning per aktie. Fondens målsättning är att över tid ge en avkastning som överstiger globalindex.

Målgrupp: Fonden passar en långsiktig sparare som vill ha en fond som placerar i aktier i hela världen med inriktning på medelstora och stora bolag med en lång historik av stabila utdelningar. Man ska kunna acceptera stora kurssvängningar. Minsta investering är 100 kr.

Investeringsfilosofin:  Smart Global är baserad på att investera i stabila, pålitliga bolag som över en lång tidshorisont har visat en förmåga att höja sin utdelning per aktie. Företag som kan visa höjd utdelning under en lång tidshorisont, så som 15 år, har visat sig kunna klara både upp och nedgångar i konjunkturen vilket indikerar en starkt underliggande stabilitet i bolagens affär.  Utdelningar är centrala för totalavkastningen på börsen.  Att fokusera på bolag som har en historisk förmåga att höja sin utdelning är en investeringsfilosofi med stark teoretisk förankring

Vill du börja spara direkt hos oss hittar du all information om det här. Vill du ha vårt månadsbrev anmäler du det här. Vi erbjuder både Sverige Aktiv med nummer 328 021 och Realinvest med nummer 487 108 i premiepensionssystemet. Läs mer om Sverige Aktiv och Realinvest och våra andra fonder längst upp till vänster under "Våra fonder". Hör gärna av dig, vi svarar gärna på alla eventuella frågor. Vi finns på telefon 08-441 77 00 eller via mail på info@pnfonder.se

Hoppas att vi snart får hälsa dig välkommen som kund!

Årets Fondbolag 2018 - PriorNilsson Idea

Juryns motivering är: ”En jämn och imponerande prestation. Under 2018 var PriorNilsson i en klass för sig”.

Läs mer

Årets Hedgefond 2018 - PriorNilsson Idea

Juryns motivering är: ”Ett äkta hat trick för fonden som återigen har presterat på topp”.

Läs mer

Årets Uppstickare 2018 - PriorNilsson Realinvest

Juryns motivering ”Unik fond med stabil avkastning och väl avvägd risk”.

Läs mer

Idea Årets Hedgefond 2017

Vår hedgefond Idea har av Privata Affärer blivit utnämnd till Årets Hedgefond 2017 av tidningen Privata Affärer med motiveringen ”En trotjänare som gett imponerande stabil avkastning över tid”

Läs mer

Realinvest Årets Fond & Årets
Sverigefond 2017!

Årets Sverigefond 2017
Fonden har under 2017 levererat en överavkastning i jämförelse med kategorisnittet och är ett tydligt exempel på aktiv förvaltning när den är som bäst. 

Årets Fond 2017
En fond som är ett övertygande bevis på att aktiv förvaltning är bäst och där förvaltarens övertygelse att köpa aktier med gynnsamma nyckeltal när alla andra i marknaden står som säljare bör särskilt uppmärksammas. 

Läs mer

Nyheter & aktuellt

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr under Blanketter och Informationsmaterial med fondbestämmelser, eller beställ den via info@pnfonder.se eller 08-441 77 00.